Efterårsjagt.

Der afholdes fællesjagter i Fanefjord Skovdistrikt for jægere bosiddende i Fanefjord sogn, samt for skovejere, skovejeres ægtefæller, børn og svigerbørn.

 

Jagtdagene i 2021 er:

Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 08:30

Lørdag den 13. november 2021 kl. 08:30

Søndag den 5. december 2021 kl. 08:30       BEMÆRK DET ER SØNDAG. 

Tirsdag den 28. december 2021 kl. 08:30 

 

Der er igen i år sat 150 fasaner ud .

 

Der er mulighed for at spise kogesild til frokost på de 3 første jagter.

Hvis man ønsker kogesild til frokost, kan man give tilsagn om dette ved mogenparolen, ønsker man ikke kogesild er man velkommen til at medbringe madpakke.

Ønskes kaffe skal man selv medbringe den.

Betaling finder sted ved indskrivning på jagtdagen.

Husk at medbringe dit jagttegn.