Efterårsjagt.

Der afholdes fællesjagter i Fanefjord Skovdistrikt for jægere bosiddende i Fanefjord sogn, samt for skovejere, skovejeres ægtefæller, børn og svigerbørn.

 

Jagtdagene i 2022 er:

Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 08:30

Lørdag den 12. november 2022 kl. 08:30

Lørdag den 3. december 2022 kl. 08:30

Onsdag den 28. december 2022 kl. 09:00

 

Der er igen i år sat 150 fasaner ud .

 

Der er mulighed for at deltage i fællesspisning til frokost på de 3 første jagter. Menuen vil bestå af en suppe eller en gryderet.

Hvis man ønsker at deltage til frokost, kan man give tilsagn om dette ved mogenparolen, ønsker man ikke at deltage er man velkommen til at medbringe madpakke.

Ønskes kaffe skal man selv medbringe den.

Betaling finder sted ved indskrivning på jagtdagen.

Husk at medbringe dit jagttegn.