Skoven er åben for færdsel til fods og på cykel samt ophold på og ved de anlagte skovvej.

Det er tilladt at anvende el-drevne kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede.

Hunde skal føres i snor hele året.

Naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 3 om ejerens ret til midlertidigt at lukke skovområder på grund af jagt eller intensiv skovningsarbejde svare til naturfredningslovens regler.

Organiserede aktiviter kræver ejerens tilladelse hvis deltager antallet overstiger 30 personer, selv om færdsel og ophold sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven.

Selvom deltagerantallet ikke overstiger 30 personer må kommercielle arrangementer, offentlige arrangementer, sportsarrangementer herunder orienteringsløb, aktiviter
der forrudsætter afmærkning m.v. organiserede aktiviteter der afvikles i nattetimerne,
lejerslagning og lign. kun finde sted med ejerens tilladelse.

Offentlig annoncering af arrangementer må først finde sted når der foreligger
de fornødne tilladelser.

                  Brug af åben ild er ikke tilladt.            Affald må ikke efterlades i skoven.