Bestyrelsen:

Bestyrelsen for Fanefjord Skovdistrikt

Formand

Bjarne Skov Rasmussen                                        

Fanefjord Skovvej 3                                                  

4792 Askeby

 

Jesper Øbo Johansen

Lusmosevej 32

4792 Askeby

 

Flemming Houmann Pedersen                              

Skovhavevej 2                                                           

4792 Askeby  

 

Morten Nøhr

Dammehavevej 7

4792 Askeby

 

Mads Christoffersen                                

Slotshavevej 18                                                    

4792 Askeby          

 

Skovfoged:

Bjarne Frost Jensen

Egelykkevej 5

4780 Stege